Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej star-casino.click.

Korzystając z naszego serwisu, akceptujesz niniejsze zasady. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem regulaminu, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszego serwisu.

1. Ogólne warunki użytkowania

1. Korzystając z serwisu star-casino.click, musisz mieć ukończone 18 lat.

2. Niedozwolone jest używanie serwisu w celach niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

3. Zabrania się dostarczania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji w serwisie.

4. Zabrania się łamania praw autorskich oraz rozpowszechniania informacji, materiałów lub treści naruszających prawa innych osób.

2. Odpowiedzialność

1. Serwis star-casino.click nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

2. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. Serwis nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności zamieszczonych treści.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu lub niemożności korzystania z serwisu.

3. Ochrona danych osobowych

1. Serwis star-casino.click gwarantuje ochronę prywatności użytkowników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Serwis nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich zgody.

3. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia z bazy serwisu.

4. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie star-casino.click, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy i inne, są własnością serwisu lub zostały zamieszczone na podstawie odpowiednich licencji.

2. Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie star-casino.click jest zabronione bez zgody serwisu.